Vormedal ungdomsskole

Å P N I N G A V S K O L E N

Uke 20 åpnet vi igjen skoledørene for elevene etter to måneder med hjemmeundervisning grunnet Covid 19. Grunnet rehabiliteringen vil det fortsatt være aktuelt med kombinert skole-/fjernundervisning. Kontaktlærerne sender ukentlige planer. Skolens har sendt ut informasjon om tiltak for å hindre smitte. Kontakttelefon PPT vedr. psykisk helse: 947 95 471