Vormedal ungdomsskole

Rehabilitering

Vormedal ungdomsskole gjennomgår en total oppgradering. Det nye A-bygget sto klart 2.januar, med kantine og amfi for elevene og nye kontorer for ansatte. Nå omgjøres den gamle administrasjonsfløyen til klasserom og til høsten starter renovering av klasseromsfløyen. Det blir undervisningsmoduler på håndballbanen og ingen elever flyttes. Ny idrettshall skal etter planen stå klar 2020/2021.