Vormedal ungdomsskole

Hjemmeskole - fjernundervisning

Alle undervisningsopplegg legges i OneNote. Livesendinger og videosamtaler i Teams. Det stilles forventning til hjemmearbeid, innleveringer og vurderinger i perioden. Elevene må være tilgjengelige på bestemte tidspunkt ved livesendinger/ avtaler om videosamtaler i Teams. Plan sendes på e-post til foresatte hver uke. Svært viktig at alle foreldre holder seg oppdatert og følger med på elevenes arbeid. Kontakttelefon PPT vedr. psykisk helse: 947 95 471