Vormedal ungdomsskole

Å P N I N G A V S K O L E N

Vormedal ungdomsskole har gått igjennom en omfattende rehabilitering de siste tre årene, og det er en glede å ønske alle elevene til et "nytt" skolebygg. Vi håper å kunne invitere alle naboer og venner til visning av skolen når smittesituasjonen har endret seg.