INFORMASJON

Karmøy kommune er mer enn en øy. Kommunen er tilknyttet et stort område som ofte kalles “fastlandssiden”. Her finner vi byga Vormedal og Vormedal ungdomsskole. På 1890-tallet ble den første skolestuen på Vormedal tatt i bruk. Skolestua var plassert nord-vest av Vormedalsvannet, bak dagens Vormedal ungdomsskole. Læreren underviste ofte på både Kolnes og Snik/Vormedal, og det var derfor ikke  undervisning på Vormedal hver dag.

Allerede i 1916 ble det gjort vedtak om nedleggelse av skolestua, og Tuastad og Fosen ble siden de viktigste skolekretsene. I 1968 sto ungdomsskolen på Bø ferdig og elevene måtte busses over broa. “Fastlandssiden” fikk sin første ungdomsskole i 1979 og idag fylles Vormedal ungdomsskole med 370 elever fra barneskolene Norheim, Mykje og Kolnes. I 2014 startet et stort rehabiliteringsprosjekt, som sto ferdig høsten 2020. Vormedal ungdomsskole er nå en moderne skole med de beste fasiliteter. Snart starter bygging av ny idrettshall,  som skal stå ferdig i 2022.
(Kilde: Rolf Birkeland)
Illustrasjoner: Trine Sørbø