Informasjon

Sist oppdatert 13. august 2020 17:41
Karmøy kommune er mer enn en øy. Kommunen er tilknyttet et stort område som ofte kalles “fastlandssiden”. Her finner vi byga Vormedal og Vormedal ungdomsskole. På 1890-tallet ble den første skolestuen på Vormedal tatt i bruk. Skolestua var plassert nord-vest av Vormedalsvannet bak dagens Vormedal ungdomsskole. Læreren underviste ofte på både Kolnes og Snik/Vormedal, og det var derfor ikke  undervisning Vormedal hver dag.

Allerede i 1916 ble det gjort vedtak om nedleggelse av skolestua, og Tuastad og Fosen ble siden de viktigste skolekretsene. I 1968 sto ungdomsskolen på Bø ferdig og elevene måtte busses over broa. “Fastlandssiden” fikk sin første ungdomsskole i 1979 og idag fylles Vormedal ungdomsskole med 370 elever fra barneskolene Norheim, Mykje og Kolnes. I 2014 startet et stort rehabiliteringsprosjekt, som fortsatt pågår. (Kilde: Rolf Birkeland)

 

 

 

Illustrasjoner: Trine Sørbø