“Kantinekortet”

Vi har nå innført “Kantinekortet” som nytt betalingssystem i kantinen på Vormedal ungdomsskole. Løsningen gjør at elevene ikke er avhengig av kontanter eller bankkort på skolen, og bidrar samtidig til at elevene kan handle sunn mat i skolekantinen. Vi ønsker også at foreldre og foresatte skal ha muligheten til å ha kontroll med forbruket.

Kantinekortet er et elektronisk betalingskort som kan lades med penger, og som kun fungerer i skolekantinen.

Oppretting av brukerprofil
Før “Kantinekortet” kan tas i bruk må man opprette en brukerprofilwww.kantinekortet.no, og registrere kortet i denne brukerprofilen. Her kan man også se alle transaksjoner og saldo når man ønsker.

Vi anbefaler at en foresatt/forelder registrerer med sine kontaktopplysninger.

I brukerprofilen kan kortet fylles på med penger ved bruk av et kredittkort eller VIPPS. Merk: Det blir trukket et lite gebyr ved påfylling.

Bruk av Kantinekortet
Handel med Kantinekortet krever verken bruk av pin kode eller signatur for kjøp. Ved betaling skannes kortet i kassen og beløpet trekkes direkte fra kortets saldo. Transaksjonen tar kun et par sekunder, og det er ingen transaksjonskostnader ved bruk av kortet.

Refusjon av ubrukt beløp

Ubrukt beløp kan når som helst refunderes tilbake til egen konto.

Mistet kort / behov for sperring av kort
Mistet Kantinekort kan sperres for misbruk.
Eleven vil få utstedt nytt kort ved å henvende seg til administrasjonen på skolen, kostnad 50 kr.
Utestående saldo kan overføres til nytt kort. Dette gjøres via www.kantinekortet.no under «Kontakt».
Husk også å registrere det nye kortet i din brukerprofil.