Nyheter

POP-UP kontor

Noen dager kan du treffe ledelsen i deres mobile kontor. Da tar de med seg en "roll-up" og rigger seg til med bord, pc og arbeidsoppgaver som passer. På den måten blir de veldig tilgjengelige for elever som har spørsmål eller innspill.

Les mer
Sist oppdatert 30. august 2022 08:20

M E S T E R I M E S T R I N G

Vormedal ungdomsskole sitt hovedoppdrag er "økt læring for den enkelte elev". I den forbindelse står motivasjon og mestring sentralt og skolen strekker seg langt for å tilrettelegge for elevenes behov. Skolen er opptatt av å være framtidsrettet og nyskapende og elevene Vormedal ungdomsskole bruker pc 1:1 i sitt læringsarbeid....

Les mer
Sist oppdatert 30. august 2022 08:55

Velkommen til skolestart!

Vi gleder oss til oppstart mandag 17.august. Merk at dagsplanen er endret fra dette skoleåret og normal skoledag blir nå 08.15-14.25. (Onsdager 11.35) Vi gleder oss spesielt til å ta imot våre nye 8.trinns elever. Nye bussruter finner dere på www.kolumbus.no

Les mer
Sist oppdatert 18. februar 2021 20:32

Er du vår nye faglærer i kunst og håndverk

Vormedal ungdomsskole tilbyr 100% fast ansettelse som kunst- og håndverklærer fra høsten 2021. Vi er på leit etter deg som er kreativ, motiverende, har et varmt hjerte og som samarbeider godt med andre. Hos oss finner du flotte medarbeidere, elever som skårer høyt på trivsel og støtte hos de...

Les mer
Sist oppdatert 6. april 2021 18:53

Samarbeid med lokal kunstner

Det siste året har Vormedal ungdomsskole samarbeidet med Trine Sørbø, som tegner og farger de fineste kort til alle anledninger. Rektor ønsket en illustrasjonsbank til bruk på hjemmeside, invitasjoner, reklamemateriell, strategiplaner og presentasjoner. Det utviklet seg til et unikt samarbeid med mange møter og utveksling av ideer. Og ett år...

Les mer
Sist oppdatert 4. september 2019 21:49

Foreldremøter 12.september

Vormedal ungdomsskole inviterer til skoleårets første foreldremøter. Viktig informasjon og aktuelle tema tas opp. Rådgiver, helsepsykepleier og Røde Kors deltar også. Husk ulike oppmøtetider for trinnene: 8.trinn - kl.17.00 *Oppmøte i Vrimle, 1.etg A-bygg 9.trinn - kl.18.00 *Oppmøte på klasserom 10.trinn - kl.19.00 *Oppmøte i Vrimle

Les mer
Sist oppdatert 29. august 2019 18:02

Kurs for foreldre med engstelige barn

Frykt og angst er normale reaksjoner hos barn, men hos noen barn utvikler redselen seg slik at barnet får problemer i hverdagen. Det kan for eksempel bli vanskelig for barnet å sove alene, gå på skolen eller barnet kan unngå visse sosiale situasjoner. Torsdag 19. september kl.14.00-16.00 Sted: Karmøygården, Stangalandsgata...

Les mer
Sist oppdatert 28. august 2019 19:06

Elevskap

Hengelåsene begynner nå å fylle elevskapene til de nye klasserommene i C-bygget. Dette gjelder 8.trinn og 9C, 9D. Resten av elevskapene er dessverre ikke på plass før til høsten. For å ta i bruk skapene må elevene ha med seg hengelås med kode.

Les mer
Sist oppdatert 20. august 2019 10:14

VISMA

"Min Skole" - app er en tjeneste for dialog hjem/skole. Vi ber foresatte laste ned appen i Google Play eller App Store. Meldingene kan både leses i appen eller ved at foreldre logger seg inn i Visma FLyt Skole. Ved første innlogging må en bruke bankid (ID-porten). Aktuelle barn blir...

Les mer
Sist oppdatert 15. august 2019 23:11

Ny nettside

Velkommen til det som blir Vormedal ungdomsskole sin nye nettside. Den er foreløpig under oppbygging. Besøk vår eksisterende side på www.minskole.no/vormedal

Les mer
Sist oppdatert 13. mars 2019 12:05