Eksamen 2020


15.mai:     Opplysning om trekkfag kl.9.00

19.mai:     Skriftlig eksamen MATEMATIKK

19.mai:     Forberedelsesdag ENGELSK

20.mai:     Skriftlig eksamen ENGELSK

25.mai:     Forberedelsesdag NORSK sm+hm

26.mai:     Skriftlig eksamen NORSK hm

27.mai:     Skriftlig eksamen NORSK sm

09.juni:      Trekk muntlig eksamen

10.juni:      Obligatorisk forberedelsesdag

11.juni:      Lokalt gitt muntlig eksamen