Skolemiljø

Sist oppdatert 6. september 2019 13:52

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. Vormedal ungdomsskole har laget en plan for å sikre elevens rett til trygt og godt skolemiljø. Planen har vi kalt “Dannelse og livsmestring”. Den beskriver vår praksis og synliggjør hvem som har ansvar for de ulike oppgavene.