Tjenester

Sosialrådgiver

Sosialrådgiver Rolf Øyvind Rasmussen jobber spesielt opp mot elever som trenger særlig oppfølging og har behov for trygging. En viktig funksjon er å være skolens bindeledd med støtteapparatet utenfor skolen og kan gi veiledning til lærere og elever. Elevene kan oppsøke Sosialrådgiver med sine små og store bekymringer. Sosialrådgiver deltar i skolens Innsatsteam mot mobbing. Du finner Rolf Øyvind i 2.etg A-bygg.

Yrkes og Utdanningsrådgiver

Øystein Johannesen er skolens YOU-rådgiver og har fokus på å støtte elevene i valg av yrke og utdanning, å utvikle den enkeltes kompetanse til selv å planlegge utdanning og yrke i et langsiktig perspektiv og å forebygge feilvalg. Elevene får hjelp til å bli bevisst sine egne interesser, ferdigheter og verdier. YOU-rådgiver koordinerer praksis på videregående skoler og i bedrifter, og veileder elevene gjennom søknadsprosessen. Rådgiver deltar i skolens Innsatsteam mot mobbing og er aktiv i skolens arbeid for et godt og trygt skolemiljø. Du finner Øystein i 2.etg A-bygg

Helsetjeneste

Helsesykepleier Crhistine Lilledahl

Christine Lilledahl er ansatt som 75% helsesykepleier ved Vormedal ungdomsskole, og er tilgjengelig for elever og foreldre. Helsetjenestens oppgave i skolen er å fremme psykisk og fysisk helse. Helsesykepleier har åpen dør og har fokus på et godt samarbeid med foreldre og skole.

Alle barn og unge i kommunen har krav på skolehelsetjeneste ved den skolen de tilhører. Her kan elever ta kontakt hvis de lurer på noe, trenger noen å snakke med eller trenger hjelp til å løse personlige spørsmål eller spørsmål om helse. Tilbudet er gratis. Helsesykepleier har taushetsplikt

Du finner Christine i B-bygget 1.etg (mot A-bygget)

Åpningstid: mandag, tirsdag, onsdag og torsdag 8.00-15.30

Helsesykepleier er på plass fra 12.april!

Les mer om kommunens skolehelsetjeneste her!

Les mer om helsestasjon for ungdom sitt tilbud her!