Tjenester

Sist oppdatert 22. august 2019 10:43

Sosialrådgiver

Sosialrådgiver Rolf Øyvind Rasmussen jobber spesielt opp mot elever som trenger særlig oppfølging og har behov for trygging. En viktig funksjon er å være skolens bindeledd med støtteapparatet utenfor skolen og kan gi veiledning til lærere og elever. Elevene kan oppsøke Sosialrådgiver med sine små og store bekymringer. Sosialrådgiver deltar i skolens Innsatsteam mot mobbing.

Yrkes og Utdanningsrådgiver

Øystein Johannesen er skolens YOU-rådgiver og har fokus på å støtte elevene i valg av yrke og utdanning, å utvikle den enkeltes kompetanse til selv å planlegge utdanning og yrke i et langsiktig perspektiv og å forebygge feilvalg. Elevene får hjelp til å bli bevisst sine egne interesser, ferdigheter og verdier. YOU-rådgiver koordinerer praksis på videregående skoler og i bedrifter, og veileder elevene gjennom søknadsprosessen. Rådgiver deltar i skolens Innsatsteam mot mobbing og er aktiv i skolens arbeid for et godt og trygt skolemiljø.

Rådgiver har delvis utdanningpermisjon dette skoleåret og vil være å treffe fra mandag-onsdag.

Helsetjeneste

Grethe Aarreberg Lofthus jobber som helsesykepleier på skolen, og er tilgjengelig for elever og foreldre. Helsetjenestens oppgave i skolen å fremme psykisk og fysisk helse. Helsesykepleier har åpen dør og har fokus på et godt samarbeid med foreldre og skole.

Grunnet rehabilitering har vi ikke eget kontor til Helsetjenesten.

Du finner Grete her:

MANDAG kl.08.30-15.00 Vrimle
ONSDAG kl.08.30-15.00 Møterom Fosen (2.etg A-bygg)
TORSDAG kl.08.30-15.00 Rådgiver sitt kontor (2.etg. A-bygg)
FREDAG kl.08.30-11.30 Rådgiver sitt kontor (2.etg. A-bygg)
Helsestasjon for ungdom, Oasen MANDAG  kl. 16.00 – 18.00
Helsestasjon for ungdom, Åkra ONSDAG kl. 16.00 – 18.00
Helsestasjon for gutter, Oasen TORSDAG kl. 16.00 – 18.00