Tjenester

Sosialrådgiver

Sosialrådgiver Rolf Øyvind Rasmussen jobber spesielt opp mot elever som trenger særlig oppfølging og har behov for trygging. En viktig funksjon er å være skolens bindeledd med støtteapparatet utenfor skolen og kan gi veiledning til lærere og elever. Elevene kan oppsøke Sosialrådgiver med sine små og store bekymringer. Sosialrådgiver deltar i skolens Innsatsteam mot mobbing. Du finner Rolf Øyvind i 2.etg A-bygg.

Yrkes og Utdanningsrådgiver

Øystein Johannesen er skolens YOU-rådgiver og har fokus på å støtte elevene i valg av yrke og utdanning, å utvikle den enkeltes kompetanse til selv å planlegge utdanning og yrke i et langsiktig perspektiv og å forebygge feilvalg. Elevene får hjelp til å bli bevisst sine egne interesser, ferdigheter og verdier. YOU-rådgiver koordinerer praksis på videregående skoler og i bedrifter, og veileder elevene gjennom søknadsprosessen. Rådgiver deltar i skolens Innsatsteam mot mobbing og er aktiv i skolens arbeid for et godt og trygt skolemiljø. Du finner Øystein i 2.etg A-bygg

Helsetjeneste

Grethe Aarreberg Lofthus er ansatt som 75% helsesykepleier ved Vormedal ungdomsskole, og er tilgjengelig for elever og foreldre. Helsetjenestens oppgave i skolen er å fremme psykisk og fysisk helse. Helsesykepleier har åpen dør og har fokus på et godt samarbeid med foreldre og skole.

Du finner Grete i 1.etg B-bygg mot sør (mot Vrimle/A-bygg)

Helsesykepleier er på skolen full dag mandag, tirsdag, onsdag og fredag

Tid til “drop-in”, timeavtale ikke nødvendig:

MANDAG kl.11.30-14.30 Helsestasjon for ungdom / Oasen,  kl. 16.00 – 18.00
TIRSDAG kl.08.30-14.30
ONSDAG kl.08.30-11.30 Helsestasjon for ungdom / Åkra, kl. 16.00 – 18.00 (stengt inntil videre grunnet korona)
FREDAG kl.08.30-11.30